Meriant

Verwijzers

Moet uw cliënt herstellen of revalideren? Wilt u plek in een woonzorgcentrum regelen, dagbesteding of zorg thuis? Wilt u weten wat ons behandelteam, zoals de fysio- of ergotherapeut, kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen er samen met u voor dat uw cliënt tijdig de juiste zorg ontvangt. Uw patiënten of cliënten kunnen bij ons terecht voor specialistische, multidisciplinaire zorg en behandeling. Onder andere op het gebied van somatiek, psychogeriatrie, palliatieve zorg, NAH en het syndroom van Korsakov. We bieden daarnaast geriatrische revalidatiezorg, wijkzorg en diverse voorzieningen en activiteiten.

Ondersteuning dementie
Als (huis)arts zult u steeds vaker patiënten zien die de diagnose dementie krijgen. Meriant heeft casemanagers dementie (dementieverpleegkundigen) die de patiënt en mantelzorger vanaf de diagnose tot aan opname begeleiden. Meriant werkt als ketenpartner in de dementiezorg samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland. U kunt uw patiënt direct doorverwijzen.  

Ook kunt u het formulier uit de bijlage invullen en mailen naar klantadvies@meriant.nl of stuur het formulier naar ons postadres:
TinZ Meriant
p/a Thuiszorg Het Friese Land
Postbus 417
8901 BE  Leeuwarden

Verwijzing ELV
Meriant biedt ook kortdurende eerste lijnsverblijf (ELV). Voor het doorverwijzen kunt u onderstaand formulier invullen en deze mailen naar klantadvies@meriant.nl
Daarnaast heeft u via de website www.herstelzorg.nl direct inzage in welke zorgorganisaties in de regio ELV aanbieden een waar ruimte is.

Verwijzen via ZorgDomein
Wilt u uw cliënt/patiënt doorverwijzen naar Meriant? Dat kan eenvoudig via Zorgdomein. Meriant maakt sinds 1 augustus 2017 gebruik van de verwijsapplicatie Zorgdomein. Als u aangesloten bent bij ZorgDomein, kunt u zo ons actuele zorgaanbod terugvinden en gemakkelijk digitaal doorverwijzen.

Contact opnemen
Wilt u meer informatie of met een arts overleggen? Neem gerust contact op met onze specialisten ouderengeneeskunde, telefoonnummer: 088 - 603 03 33 of via e-mail: klantadvies@meriant.nl

Formulieren

ELV indicatieformulier