Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Revalidatiecentrum - De Linde

De Linde is er voor kwetsbare en oudere patiënten die herstellende zijn na een operatie, ziekte of ongeval. De geriatrische revalidatiezorg van Meriant zit in ziekenhuis Tjongerschans en ondersteunt de patiënt met revalideren. Daarin is een nauwe samenwerking met de specialisten van het ziekenhuis. Samen kijkt en luistert het revalidatieteam naar wat u wil en nog wél kan. Met als doel: zo snel mogelijk naar huis en weer zelfstandig een goed en zinvol leven leiden.

Gehoord en gezien worden   
Elke patiënt is uniek en de visie ‘gehoord en gezien worden’ past daarbij. Dit betekent in de praktijk dat medewerkers met u in gesprek gaan: ‘Wat wilt u graag weer kunnen? Welke doelen wilt u behalen? En op welke manier?’. Voor de één is dat uit een stoel opstaan, voor een ander het vastpakken van een lepel of lange wandelingen maken. Het revalidatieteam helpt vervolgens gericht met deze wensen en het behalen van de doelen.

Alles is revalidatie
Dagelijkse bezigheden zoals aankleden, wassen, eten en drinken zijn onderdeel van de revalidatie. Dit komt ook aan bod tijdens de zorg- en therapiemomenten. Daarnaast oefent de patiënt zelf of onder begeleiding van de verpleging. Zodra het mogelijk is revalideert de patiënt in de thuissituatie verder met eventueel Wijkzorg en/of (dag)behandeling van Meriant.   

Behandelingen   
De revalidatie is met name gericht op het herstel van en leren omgaan met:   

Bezoekuren revalidatie
Maandag t/m zondag van 14.30 tot 16.30 en van 18.30 tot 20.00.
In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 10.00 tot 11.00.

Bekijk de actuele regels voor bezoek op de website van ziekenhuis Tjongerschans.

Vergoeding revalidatie
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatie. Revalidatie is opgenomen in de basisverzekering.

Bekijk onze film

Scrollen