Meriant

Missie en visie

Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen. Dat is de basis van onze dienstverlening. We bieden deskundige zorg en ondersteuning bij het voortzetten van het leven, zoals onze cliënten dat gewend zijn te leiden. Thuis, of in een van onze negen huizen voor verzorging, revalidatie, behandeling en/of tijdelijk verblijf.

Onze visie: (H)erken wie ik ben
Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(h)erken wie ik ben’. Dat wil zeggen dat we ons zoveel mogelijk aansluiten bij uw wensen, leefwijze en -ritme, zodat u zich prettig, veilig en thuis voelt.

Wie u bent, maakt onze zorg
We vinden het fijn als u uw wensen bij ons aangeeft. Bent u bijvoorbeeld gewend wekelijks naar de markt te gaan met een familielid of naaste? Dat moedigen wij van harte aan. Eet u liever niet in gezelschap? Daar hebben wij respect voor. We vinden niets gek of vreemd. Bij ons bepaalt u zelf wat wél en niet bij u past.

Vertrouwd
Bij Meriant werken we graag samen met uw familieleden en naasten. Zij zijn bij ons altijd welkom. We verlenen deskundige zorg in kleine teams, zodat u veel vertrouwde gezichten ziet. Persoonlijke aandacht vinden we daarbij heel belangrijk. Samen staan we naast u als u het moeilijk heeft en zorgen we voor genietmomenten.