Meriant

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Hij kijkt naar het totale beeld, en niet alleen naar uw ziekte of beperking. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt en stimuleert u om zoveel mogelijk uit het leven te blijven halen. Er is veel aandacht voor wat u wél kan, ondanks de problemen met uw gezondheid.

Voor wie is de specialist ouderengeneeskunde?
De specialist ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar van alle bewoners met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Daarnaast behandelt hij soms ook ouderen die thuis wonen en complexe zorg nodig hebben. Veel voorkomende ziekten, waarbij de specialist ouderengeneeskunde hulp en ondersteuning biedt, zijn: dementie, hersenbloeding of beroerte (CVA), chronische longziekten (COPD), ziekte van Parkinson, Korsakov en hartfalen. Tevens begeleidt hij de zorg in de laatste levensfase.

Er zijn ook cliënten die tijdelijk medische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die revalideren na een beroerte of een nieuwe heup of knie hebben gekregen. De specialist ouderengeneeskunde behandelt deze mensen ook.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?
De specialist ouderengeneeskunde brengt samen met u in kaart wat u, ondanks uw ziekte of beperking, zelf nog kan en welke hulp nodig is. Hij kijkt naar uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Aan de hand van de bevindingen stelt hij een zorg- en behandelplan op. Ook is de specialist ouderengeneeskunde bevoegd om medicijnen voor te schrijven of medicatie aan te passen.

De specialist ouderengeneeskunde van Meriant werkt nauw samen met de praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, geestelijk verzorger, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Samen vormen zij een multidisciplinair team. De specialist ouderengeneeskunde is hierin de centrale persoon.

Christine De Boer

Christine de Boer_Specialist Ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Dementie
Registratie: 79044344801 - AGB code 84026302
Studie: Geneeskunde RUG; artsexamen in 1995 - Specialist Ouderengeneeskunde VU Amsterdam

Als artsassistent heb ik gewerkt in de tuberculosebestrijding en longrevalidatie, het verpleeghuis en in de psychiatrie. Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Meriant als specialist ouderengeneeskunde.

De uitdaging in het werk ligt voor mij in het vergroten van de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. En hen, maar ook hun naasten, meer kracht te geven door veel te vertellen over hun ziekte en aandacht te besteden aan de lichamelijke en geestelijke gevolgen ervan. Door het vergroten van hun kennis, door te focussen op de persoon en op dingen die goed gaan, hoop ik dat mensen weer meer regie over hun leven én hun ziekte gaan ervaren.

 
 

Esther Maan

Esther Maan_Specialist Ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Geriatrische Revalidatie - Opleiden
Registratie: 99053875101
Studie: Geneeskunde doctoraal en co-assistentschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam, artsexamen: 3 nov. 2000

2001-2004: Opleiding Verpleeghuisgeneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam. 2011-2013: Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie, Gerion Vumc, cum laude afgerond. 2010-2016: Kaderopleiding Opleiden, SOON.

Na mijn studie werkte ik als arts in het verpleeghuis en vond het bijzonder om veel te kunnen betekenen voor veelal oudere en kwetsbare patiënten. Daarna heb ik een periode ervaring opgedaan in het ziekenhuis en besloten terug te keren naar het werk binnen de ouderengeneeskunde en de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde gevolgd; daar lag namelijk mijn hart.

Het is een voorrecht om als arts in de volle breedte patiënten in kaart te mogen brengen en met een multidisciplinair team te kunnen behandelen. Omdat ik vind dat we een prachtig vak hebben ben ik ook opleider geworden en leid dus basisartsen op tot specialist. Verder heb ik me, omdat ik houd van veel dynamiek, gespecialiseerd binnen de geriatrische revalidatie.

Judith Ruchti

Judith Ruchti_specialist_ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Gerontopsychiatrie, palliatieve zorg, eerste lijn
Registratie: 59049908101
Studie: Geneeskunde RUG (1992-1999), opleiding Specialist Ouderengeneeskunde (2002-2005) (Verpleeghuisarts)

Na mijn artsexamen in 1999 heb ik eerst in het ziekenhuis gewerkt. Daar miste ik de overstijgende blik. Het verder kijken dan alleen jouw eigen specialisme.

Toen ik begon als basisarts in het verpleeghuis (Noord Burgum en Leeuwarden) viel veel voor mij op de juiste plek. Juist voor de zeer kwetsbare mensen, die niet meer beter te maken waren, was er ruimte, aandacht en behandeling voor dit laatste stukje van het leven.
Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen ben ik nu (tot 2019) bezig met een kaderopleiding voor eerstelijns ouderengeneeskunde, zodat we ook in de thuissituatie, samen met de huisarts goede en passende medische zorg kunnen bieden.

Lianne Willemstein

Lianne Willemstein Specialist Ouderengeneeskunde_kaderarts GRZ.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde - kaderarts GRZ
Aandachtsgebieden: Geriatrische Revalidatie - Ziekte van Parkinson
Registratie: 99027092701
Studie: Geneeskunde in Groningen (1983-1990), AGNIO interne cardiologie en longziekten MCL(1990-1992), opleiding tot verpleeghuisarts in Parkhove (1992-1994), waarna 17 jaar werkzaam als verpleeghuisarts bij ZuidOostZorg, opleiding kaderarts GRZ (2007-2009)

Het mooie van het werken in een verpleeghuis is dat je samen met deskundige collega's in de zorg en behandeling een steentje bij kan dragen aan het welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënten. In de revalidatie lukt het vaak het functioneren weer te verbeteren en dat geeft veel voldoening.