Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Specialist ouderengeneeskunde

Als u bij Meriant woont, krijgt u zorg van het medisch team. De specialist ouderengeneeskunde van dit team is uw hoofdbehandelaar.

Specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde (SOG) is hoofd van het medisch team en tevens eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Hij/zij heeft specifieke kennis van en ervaring met de behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld dementie, beroerte, chronische longziekten, ziekte van Parkinson, Korsakov en hartfalen. Als u bij Meriant woont, neemt de SOG meestal de rol van uw huisarts over.

Medische zorg van Meriant
Naast de zorg van het medisch team, kan de specialist ouderengeneeskunde een beroep doen op de paramedische behandelaars van Meriant, zoals de psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, geestelijk verzorger, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist en bewegingsagoog. De specialist ouderengeneeskunde is dus niet uw enige behandelaar tijdens uw verblijf bij Meriant. U zult regelmatig andere leden van het medisch team en/of andere behandelaars treffen.

Wat kunt u van de specialist ouderengeneeskunde verwachten?
De specialist ouderengeneeskunde schenkt veel aandacht aan uw kwaliteit van leven. Hij/zij kijkt naar het totale beeld, en niet alleen naar uw ziekte of beperking. Er is veel aandacht voor wat u wél kunt, ondanks de problemen met uw gezondheid. Welke zorg houdt uw beperkingen zo klein mogelijk? Hoe kunt u zoveel mogelijk uit het leven blijven halen? Wat zijn uw wensen en waar wordt u blij van? Aan de hand daarvan stelt de specialist ouderengeneeskunde, in overleg met u, een passend behandelplan op. Wekelijks bezoekt de SOG de afdeling voor artsenvisite. Tevens is hij/zij aanwezig bij het multidisciplinaire overleg, waar we het leefplan met u bespreken.

Samen doen we wat wél kan
Om u de beste zorg te garanderen, is het soms nodig om de expertise van externe zorgverleners in te schakelen. Heeft u specialistische zorg nodig? Dan verwijst de specialist ouderengeneeskunde u door naar het ziekenhuis of overlegt met de ziekenhuisspecialist. We werken samen met het huisartsenlaboratorium, de trombosedienst, microbiologen en apotheken.

Scrollen

Christine De Boer

Christine de Boer_Specialist Ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist ouderengeneeskunde, Kaderarts psychogeriatrie
Aandachtsgebieden: Psychogeriatrie, Wet zorg en dwang, opleiden aios.
Registratie: 79044344801 - AGB code 84026302
Studie: Geneeskunde RUG; artsexamen in 1995 - Specialist Ouderengeneeskunde VU Amsterdam

Als artsassistent heb ik gewerkt in de tuberculosebestrijding en longrevalidatie, het verpleeghuis en in de psychiatrie. Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Meriant als specialist ouderengeneeskunde.


Ik heb gekozen voor het werk in de ouderenzorg omdat daar vaak meer de nadruk ligt op de ‘care' in plaats van de ‘cure' en je bezig bent met lichamelijke, psychische, sociale en ethische zaken die van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van de cliënt.

De uitdaging in het werk ligt voor mij in het vergroten van de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. En hen, maar ook hun naasten, meer kracht te geven door veel te vertellen over hun ziekte en aandacht te besteden aan de lichamelijke en geestelijke gevolgen ervan. Door het vergroten van hun kennis, door te focussen op de persoon en op dingen die goed gaan, hoop ik dat mensen weer meer regie over hun leven én hun ziekte gaan ervaren.

 
 

Esther Maan

Esther Maan_Specialist Ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Geriatrische Revalidatie - Opleiden
Registratie: 99053875101
Studie: Geneeskunde doctoraal en co-assistentschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam, artsexamen: 3 nov. 2000

2001-2004: Opleiding Verpleeghuisgeneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam. 2011-2013: Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie, Gerion Vumc, cum laude afgerond. 2010-2016: Kaderopleiding Opleiden, SOON.

Na mijn studie werkte ik als arts in het verpleeghuis en vond het bijzonder om veel te kunnen betekenen voor veelal oudere en kwetsbare patiënten. Daarna heb ik een periode ervaring opgedaan in het ziekenhuis en besloten terug te keren naar het werk binnen de ouderengeneeskunde en de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde gevolgd; daar lag namelijk mijn hart.

Het is een voorrecht om als arts in de volle breedte patiënten in kaart te mogen brengen en met een multidisciplinair team te kunnen behandelen. Omdat ik vind dat we een prachtig vak hebben ben ik ook opleider geworden en leid dus basisartsen op tot specialist. Verder heb ik me, omdat ik houd van veel dynamiek, gespecialiseerd binnen de geriatrische revalidatie.

Judith Ruchti

Judith Ruchti_specialist_ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Gerontopsychiatrie, palliatieve zorg, eerste lijn
Registratie: 59049908101
Studie: Geneeskunde RUG (1992-1999), opleiding Specialist Ouderengeneeskunde (2002-2005) (Verpleeghuisarts)

Na mijn artsexamen in 1999 heb ik eerst in het ziekenhuis gewerkt. Daar miste ik de overstijgende blik. Het verder kijken dan alleen jouw eigen specialisme.

Toen ik begon als basisarts in het verpleeghuis (Noord Burgum en Leeuwarden) viel veel voor mij op de juiste plek. Juist voor de zeer kwetsbare mensen, die niet meer beter te maken waren, was er ruimte, aandacht en behandeling voor dit laatste stukje van het leven.
Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen ben ik nu (tot 2019) bezig met een kaderopleiding voor eerstelijns ouderengeneeskunde, zodat we ook in de thuissituatie, samen met de huisarts goede en passende medische zorg kunnen bieden.

Lianne Willemstein

Lianne Willemstein Specialist Ouderengeneeskunde_kaderarts GRZ.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde - kaderarts GRZ
Aandachtsgebieden: Geriatrische Revalidatie - Ziekte van Parkinson
Registratie: 99027092701
Studie: Geneeskunde in Groningen (1983-1990), AGNIO interne cardiologie en longziekten MCL(1990-1992), opleiding tot verpleeghuisarts in Parkhove (1992-1994), waarna 17 jaar werkzaam als verpleeghuisarts bij ZuidOostZorg, opleiding kaderarts GRZ (2007-2009)

Het mooie van het werken in een verpleeghuis is dat je samen met deskundige collega's in de zorg en behandeling een steentje bij kan dragen aan het welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënten. In de revalidatie lukt het vaak het functioneren weer te verbeteren en dat geeft veel voldoening.

Patricia Langhout

Patricia_Langhout_Specialist Ouderengeneeskundev2.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: BOPZ-arts
Registratie: 906256701
Studie: Geneeskunde RUG

Mijn studie geneeskunde heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aansluitend heb ik de specialisatie tot, toentertijd, verpleeghuisarts gevolgd aan de Vrije universiteit Amsterdam. Inmiddels heten we geen verpleeghuisarts meer, maar worden we specialist ouderengeneeskunde genoemd. Onze werkzaamheden hebben zich in de loop der jaren uitgebreid en door ontwikkeld waardoor we nu nog meer buiten de instellingen werkzaam zijn.

Het leuke aan ons werk vind ik uiteraard het contact met de cliënten en het hele systeem daar omheen en het samenwerken met de andere disciplines. De korte lijnen maakt het werken extra leuk. Ons werk en de doelgroep is heel divers en afwisselend waardoor geen dag hetzelfde is.

In het denken in mogelijkheden en kansen zit voor mij de uitdaging. Met elkaar eruit halen wat erin zit en daarin ook risico’s durven nemen. Vrijheid versus veiligheid is daarin een essentieel aspect.

Sacha Jansen

Sacha_Jansen_Specialist_Ouderengeneeskunde.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Aandachtsgebieden: Dementie, BOPZ, Wet zorg en dwang
Registratie: 69061123301
Studie: Opleiding Specialist Ouderengeneeskunde VU/ Gerion (2004-2006)

Tijdens mijn studie aan de UvA heb ik in het verpleeghuis een stage gelopen. Ik leerde en vond het mooi om vooral naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen te kijken. Daarom besloot ik om de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (toen nog verpleeghuisarts) aan de VU te gaan volgen. Gedurende deze opleiding werkte ik als basisarts/verpleeghuisarts in opleiding, in Leeuwarden. Na het afronden van de opleiding heb ik ruim 10 jaar bij een zorggroep in de Noordoostpolder gewerkt. In 2017 heb ik de overstap naar Meriant gemaakt.

Het mooie van het vak vind ik het kijken naar mogelijkheden om kwaliteit aan het leven toe te voegen, hoe kort dit ook mag zijn. Het contact met de cliënt en diens systeem is hiervoor essentieel,  evenals een brede blik en buiten de kaders durven kijken. Het is een vak van samenwerken.

Welmoed van Belle

0050.jpg
Functie: Specialist Ouderengeneeskunde
Registratie: 19051361101

Na mijn studie Geneeskunde in Groningen heb ik in diverse ziekenhuizen voor verschillende klinisch specialisten gewerkt. Dit was her en der in Nederland en ook op Curaçao. Uiteindelijk heb ik voor de ouderengeneeskunde gekozen, omdat je daar de geneeskunde op zijn breedst kunt uitvoeren. Daarbij vind ik het erg belangrijk om mensen de best mogelijke kwaliteit van leven te geven, binnen de beperkingen en veranderingen die ziekte en leeftijd meebrengen.