Meriant

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Hij kijkt naar het totale beeld, en niet alleen naar uw ziekte of beperking. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt en stimuleert u om zoveel mogelijk uit het leven te blijven halen. Er is veel aandacht voor wat u wél kan, ondanks de problemen met uw gezondheid.

Voor wie is de specialist ouderengeneeskunde?
De specialist ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar van alle bewoners met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Daarnaast behandelt hij soms ook ouderen die thuis wonen en complexe zorg nodig hebben. Veel voorkomende ziekten, waarbij de specialist ouderengeneeskunde hulp en ondersteuning biedt, zijn: dementie, hersenbloeding of beroerte (CVA), chronische longziekten (COPD), ziekte van Parkinson, Korsakov en hartfalen. Tevens begeleidt hij de zorg in de laatste levensfase.

Er zijn ook cliënten die tijdelijk medische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die revalideren na een beroerte of een nieuwe heup of knie hebben gekregen. De specialist ouderengeneeskunde behandelt deze mensen ook.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?
De specialist ouderengeneeskunde brengt samen met u in kaart wat u, ondanks uw ziekte of beperking, zelf nog kan en welke hulp nodig is. Hij kijkt naar uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Aan de hand van de bevindingen stelt hij een zorg- en behandelplan op. Ook is de specialist ouderengeneeskunde bevoegd om medicijnen voor te schrijven of medicatie aan te passen.

De specialist ouderengeneeskunde van Meriant werkt nauw samen met de praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, geestelijk verzorger, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Samen vormen zij een multidisciplinair team. De specialist ouderengeneeskunde is hierin de centrale persoon.