Meriant

Ergotherapie

Merkt u dat dagelijkse handelingen niet meer zo gewoon zijn? Is het lastig om met volle koffiekopjes naar de woonkamer te lopen of lukt het niet goed meer om zelfstandig boodschappen te doen? De ergotherapeut van Meriant kan u helpen.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de ergotherapeut de knelpunten en problemen van de dagelijkse bezigheden met u. Samen bepalen we een vervolgtraject, met als doel het verbeteren van de dagelijkse activiteiten waar u moeite mee heeft. Handelingen als douchen, boterhammen smeren, koken, zelfstandig boodschappen doen en opstaan uit een stoel behoren tot het werkterrein van de ergotherapeut. Ze geeft tips en adviezen over hoe u uw energie kunt verdelen, over hulpmiddelen en aanpassingen in uw woning. Tevens geeft de ergotherapeut advies en begeleiding aan uw mantelzorger(s). Indien nodig overlegt ze met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut of de logopedist, zodat u de behandeling krijgt die u nodig heeft. Het doel van ergotherapie is dat u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid behoudt.

De ergotherapeuten van Meriant zijn gespecialiseerd in het behandelen van complexe ziektebeelden die veel voorkomen bij ouderen, zoals CVA (hersenbloeding of beroerte), dementie, ziekte van Parkinson, MS en chronische lichamelijke aandoeningen.

 

Jessica Groen

Jessica_Groen_Ergotherapie_2345.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: AANDACHTSGEBIEDEN (eventueel) Ouderen en volwassenen, EDOMAH-therapeut en aangesloten bij ParkinsonNet.
Registratie: AGB-code: 88002865 / DTE (direct toegankelijk) / Aangesloten bij ParkinsonNet
Studie: Ergotherapie

Vanaf 2015 ben ik werkzaam bij Meriant. Mijn werkzaamheden zijn met name gericht op de Geriatrische Revalidatie Zorg, ik werk op locatie De Linde in Heerenveen. Het werken in de geriatrische revalidatiezorg spreekt mij aan, omdat er met een multidisciplinair team gewerkt wordt. Waarbij ik vooral kijk naar de mogelijkheden op het gebied van dagelijkse activiteiten.

In 2013 ben ik afgestudeerd als Ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Marijke van Wieren

Marijke van Wieren_Ergotherapie.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: Ouderen, neurorevalidatie, cognitieve revalidatie
Registratie: AGB-code: 88001377 / Kwaliteitsregister Paramedici: 89909514190 / DTE (direct toegankelijk)

Na de opleiding tot Ergotherapeut in 2005 in Heerlen te hebben voltooid, ben ik terug verhuisd naar het noorden. Hier ben ik aan het werk gegaan in de ouderenzorg.

Na een aantal tijdelijke betrekkingen ben ik sinds 2007 in vaste dienst van woonzorgcentrum LindeStede, onderdeel van Meriant.

Het werken met ouderen heeft mij altijd enorm veel voldoening gegeven. Door de ergotherapie behandelingen zorgen we er voor dat onze cliënten zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, elk op zijn/haar eigen niveau van dagelijkse functioneren. Of dit nu goed en fijn zitten of liggen is of hun handelingen en activiteiten weer zelfstandig en naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Het is erg fijn mensen daarin vooruit te kunnen helpen.

Jochem Veldhuis

Jochem_Veldhuis_Ergotherapeut.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: Woonzorg, eerstelijnszorg, valpreventie
Registratie: KP-nummer: 29102948590
Studie: Afgestudeerd als ergotherapeut in 2017 Hogeschool van Arnhem

Mijn werkzaamheden zijn gericht op de woonzorg op de locaties van Meriant in Heerenveen. Ook bezoek ik mensen thuis voor behandeling of advies. Een logisch gevolg van het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen.

Maaike Postma

Maaike Postma_Ergotherapie.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: Ouderen en volwassenen, EDOMAH. Eerstelijn (bij mensen thuis) en woonzorg.
Registratie: AGB:88101082
Studie: Ergotherapie Hoge School van Arnhem

Wat mij aanspreekt aan de ouderenzorg is kijken naar wat mensen nog wel kunnen ondanks ouderdom en beperkingen, wat voor hen van belang en betekenis is. Hoe klein of groot ook, het kan gaan om zelfstandig eten/drinken of zelfstandig boodschappen doen of familie/vrienden bezoeken. Hierbij vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij het verleden van een persoon, wat voor activiteiten deed een persoon voorheen en op welke manier kunnen deze activiteiten weer opnieuw gedaan worden met behulp van bijvoorbeeld training, aanpassingen van de omgeving of door het inzetten van hulpmiddelen.

Naast kijken naar wat mensen nog kunnen, is ouderenzorg voor mij ook comfort en warme zorg bieden aan mensen, door bijvoorbeeld comfortabel en prettig zitten en liggen.

Ouderenzorg is vaak complex wat het werk dynamisch en nooit saai maakt. Veelal zijn er meerdere behandelaren betrokken en vind ik het belangrijk om samen te werken met verschillende behandelaren en familie te betrekken.

In 2016 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en sindsdien werkzaam in de ouderenzorg en eerstelijnszorg. Vanaf 2018 ben ik werkzaam bij de Meriant locaties Wolvega en Heerenveen in de woonzorg en eerstelijns bij de cliënten thuis.

 

Judith Gritter

Judith Gritter_Ergotherapie.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: Ouderen en volwassenen. Eerstelijn (bij mensen thuis) en woonzorg. Aangesloten bij ParkinsonNet
Registratie: AGB: 88001237
Studie: Ergotherapie Hoensbroek

Mijn opleiding ergotherapie heb ik gedaan in Hoensbroek, in 1987 ben ik hiervan afgestudeerd. Daarna ben ik eigenlijk steeds in de ouderenzorg aan het werk geweest. Eerst in het midden van het land, daarna in het westen.

In 1993 verhuisden we naar de kop van Overijssel en sindsdien werk ik bij Meriant. In werk zowel in de locaties van Meriant zelf, enkele locaties van Liante en bij mensen aan huis in de regio Wolvega en omstreken.

Wat mij zo enorm aantrekt in de ouderenzorg is de diversiteit aan cliënten. De een woont nog thuis en wil daar zo lang mogelijk blijven wonen, de ander woont in een instelling maar wil toch zoveel mogelijk zelf blijven doen. Ik kijk graag naar wat voor iemand belangrijk is, wat voor persoon is hij/zij en welke mogelijkheden zijn er nog zodat iemand de dingen die hij/zij zo graag zelfstandig wil doen, kan blijven doen.

Door middel van therapie en oefenen óf door het aanpassen van de omgeving en het inzetten van hulpmiddelen probeer ik samen met de cliënt en zijn naasten te zorgen dat cliënten weer zelf regie krijgen over zijn dagelijkse activiteiten en bezigheden.

Daarbij vind ik het belangrijk om goed samen te werken met cliënt, zijn familie en andere behandelaren.

Maaike ten Have

Maaike ten Have.jpg
Functie: Ergotherapeut
Aandachtsgebieden: Ouderen en volwassenen. Eerste lijn (bij mensen thuis) en woonzorg
Registratie: AGB code: 88102142 / Kwaliteitsregister Paramedici: 29104816790
Studie: Ergotherapie

In 2019 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sindsdien werk ik bij Meriant. Ik ben werkzaam op de woonzorglocaties en in de eerstelijnszorg.

Als ergotherapeut kijk ik wat de mogelijkheden zijn en wat voor de cliënt belangrijk is, om zo het uitvoeren van dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. Werken in de ouderenzorg geeft mij hiermee veel voldoening.