Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Casemanagement Dementie

Ondersteuning bij u thuis. De casemanager dementie van Meriant is de contactpersoon voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun familie, partner en mantelzorger(s). De casemanager dementie biedt ondersteuning en begeleiding thuis, vanaf de diagnose tot aan opname. Degene beantwoordt al uw vragen over dementie en vergeetachtigheid. En informeert u over wijkzorg en een zinvolle dagbesteding.

Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?

De casemanager dementie is gespecialiseerd in geheugenverlies en dementie. Roelof van Kammen, Marijke Hilverda-de Boer of Marion Luikel helpt u bij het vinden van passende zorg en ondersteuning in de verschillende fasen van de ziekte. Doel is dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. De casemanager dementie zorgt er ook voor dat uw mantelzorger de zorg kan volhouden. En is een vast aanspreekpunt voor u en uw omgeving.

Ondersteuning bij u thuis

U kunt bij de casemanager dementie terecht voor:

  • informatie over de verschijnselen van dementie
  • praktische tips en omgangsadviezen rondom dementie
  • emotionele ondersteuning aan u en uw mantelzorger
  • aandacht voor de draagkracht/draaglast van uw mantelzorger(s) en naasten
  • verwijzing naar de juiste instanties en afstemming/overleg met de (huis)arts, de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken behandelaars, zoals de psycholoog.

Netwerk Dementie Fryslân

De casemanagers dementie van Meriant maken, samen met Thuiszorg Het Friese Land, KwadrantGroep, Thuiszorg Zuidwest Friesland en ZuidOostZorg deel uit van Netwerk Dementie Fryslân. Op deze website vindt u ook de eventuele wachttijden. Het netwerk faciliteert casemanagers dementie in hun dagelijkse werk zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen rondom de persoon met dementie en hun naasten. Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Scrollen