Meriant

Casemanagement Dementie

De casemanager dementie van Meriant is contactpersoon voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun familie, partner en mantelzorger(s). Naast de benaming casemanager dementie wordt ook de naam dementieverpleegkundige gebruikt. De dementieverpleegkundige biedt ondersteuning en begeleiding thuis, vanaf de diagnose tot aan opname. Ze beantwoordt al uw vragen over dementie en vergeetachtigheid. Tevens kan ze u informeren over o.a. wijkzorg en een zinvolle dagbesteding.

Wat kan een casemanager dementie/dementieverpleegkundige voor u betekenen?
De dementieverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenverlies en dementie. Ze helpt u bij het vinden van passende zorg en ondersteuning in de verschillende fasen van de ziekte. Doel is dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. De dementieverpleegkundige zorgt er ook voor dat uw mantelzorger de zorg kan volhouden. Ze is een vast aanspreekpunt voor u en uw omgeving.

U kunt bij de dementieverpleegkundige dementie terecht voor: 
• informatie over de verschijnselen van dementie
• praktische tips en omgangsadviezen rondom dementie
• emotionele ondersteuning aan u en uw mantelzorger
• aandacht voor de draagkracht/draaglast van uw mantelzorger(s) en naasten
• verwijzing naar de juiste instanties en afstemming/overleg met uw (huis)arts, de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken behandelaars, zoals de psycholoog.

De dementieverpleegkundigen van Meriant maken, samen met Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Patyna, deel uit van dementienetwerk TinZ.