Meriant

Casemanagement Dementie

Ondersteuning bij u thuis. De casemanager dementie van Meriant is de contactpersoon voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun familie, partner en mantelzorger(s). De casemanager dementie biedt ondersteuning en begeleiding thuis, vanaf de diagnose tot aan opname. Ze beantwoordt al uw vragen over dementie en vergeetachtigheid. Tevens kan ze u informeren over wijkzorg en een zinvolle dagbesteding.

Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?

De casemanager dementie is gespecialiseerd in geheugenverlies en dementie. Ze helpt u bij het vinden van passende zorg en ondersteuning in de verschillende fasen van de ziekte. Doel is dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. De casemanager dementie zorgt er ook voor dat uw mantelzorger de zorg kan volhouden. Ze is een vast aanspreekpunt voor u en uw omgeving.

Ondersteuning bij u thuis

U kunt bij de casemanager dementie terecht voor:

• informatie over de verschijnselen van dementie
• praktische tips en omgangsadviezen rondom dementie
• emotionele ondersteuning aan u en uw mantelzorger
• aandacht voor de draagkracht/draaglast van uw mantelzorger(s) en naasten
• verwijzing naar de juiste instanties en afstemming/overleg met uw (huis)arts, de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken behandelaars, zoals de psycholoog.

De casemanagers dementie van Meriant maken, samen met Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Patyna, deel uit van Netwerk Dementie Fryslan.