Meriant

Dagbehandeling

Dagbehandeling is behandeling, begeleiding en verzorging, bedoeld om uw lichamelijke en/of geestelijke functies te behouden of te verbeteren. Bij Meriant staat een team van behandelaars voor u klaar. Het behandelteam bekijkt uw persoonlijke situatie en bespreekt samen met u welke doelen u wilt behalen.

Voor wie?
Dagbehandeling is geschikt voor zelfstandig wonende mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, COPD, chronisch hartfalen, MS of een andere spierziekte en mensen met blijvend hersenletsel, na bijvoorbeeld een hersenbloeding of beroerte.

De behandeling die u krijgt op de dagbehandeling kan lichamelijk gericht zijn of emotioneel/psychisch. Het behandelteam van Meriant werkt nauw samen met anderen die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw partner of mantelzorger, specialist, huisarts en de wijkverpleegkundige. Dagbehandeling is er op gericht verergering van uw klachten te voorkomen en waar mogelijk te verbeteren. De duur en intensiteit van de behandeling hangen af van uw mogelijkheden en de gestelde doelen.

Naar de dagbehandeling
Dagbehandeling houdt in dat u wekelijks een dag of dagdeel naar onze revalidatielocatie De Schakel in Heerenveen komt. De Schakel is gevestigd in woonzorgcentrum Anna Schotanus. U kunt op eigen gelegenheid naar De Schakel komen, maar we kunnen ook taxivervoer voor u regelen.

De behandeling kan bestaan uit:
- fysiotherapie
- ergotherapie
- logopedie
- diëtetiek
- psychologie
- maatschappelijk werk

De specialist ouderengeneeskunde is uw hoofdbehandelaar.

Tijdens de behandeling krijgt u, indien gewenst, ondersteuning van onze zorgmedewerkers en kunt u aansluiten bij de lunch: een uitgebreide broodmaaltijd. Tussendoor is er koffie en thee. Wilt u even uitrusten? Dan kunt u plaatsnemen in een comfortabele ruststoel.

Wordt dagbehandeling vergoed?
Om een vergoeding te krijgen voor dagbehandeling, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat kan via uw huisarts of specialist, maar wij kunnen het ook voor u regelen als we over uw medische informatie beschikken.

Dagbehandeling, iets voor u?
Wilt u weten wat de dagbehandeling voor u kan betekenen? Of wilt u alvast een keer kennismaken? Neem gerust contact op met ons Klantadviescentrum.