Meriant

Vertrouwenspersoon

Bij Meriant streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat u iets wilt aankaarten. Wij horen dit graag van u en bespreken dit graag met u in een persoonlijk gesprek. Soms kan het moeilijk zijn uw wens of probleem rechtstreeks te uiten. In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen
Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Meriant. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

- Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
- Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.
- Wanneer u zich onheus bejegend voelt.
- Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
- Wanneer u het gevoel heeft dat u in uw vrijheden wordt beperkt.
- Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. Ze geeft advies, biedt een luisterend oor en ze ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Meriant. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht
De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u juist in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

In contact komen
De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân voor alle cliënten bij Meriant is: Tannie Peters.

U kunt haar bereiken via:
E-mail: peters@zorgbelang-fryslan.nl of adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
Telefoon: 06-393 47 454 / 085 4 832 432
 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

Scrollen