Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Steun Meriant

Wij zetten ons iedere dag met hart en ziel in om samen te zorgen voor een fijne dag voor onze bewoners. Blij zijn wij met de financiële hulp van familie en naasten van onze bewoners én de verschillende steunstichtingen die aan Meriant verbonden zijn. Dankzij hun inzet kunnen wij onze bewoners écht wat extra’s bieden.

Alle steun is welkom
De hieronder genoemde steunstichtingen zijn volledig afhankelijk van donaties, legaten, erfenissen en schenkingen. Wij stellen het zeer op prijs als u één van deze stichtingen wilt steunen. Dat kan door een donatie te doen. Alle hulp, klein of groot, is welkom!


Stichting Vrienden van Meriant Wolvega
Stichting Vrienden van Meriant Wolvega  bevordert het welzijn van bewoners in BerkenStede, LindeStede en WilgenStede. De stichting ondersteunt projecten voor grote groepen cliënten.

Voor meer informatie neemt u contact op met: stichting.vrienden.wolvega@meriant.nl.
Uw donatie is welkom op: NL53 RABO 0371971500.


Stichting Vrienden van Herema State
Stichting Vrienden van Herema State zet zich in voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen van Herema State in Heerenveen. Dankzij hulp van de stichting werd onder andere een jeu de boules-baan aangelegd. Tevens is er voor de bewoners een biljart, rolstoelbus en een elektrische duofiets aangeschaft.

Uw donatie is welkom op: NL68 RABO 0132784750.
Kijk voor meer informatie op: www.stichtingvriendenvanheremastate.nl


Stichting Vrienden van Coornhert State
Stichting Vrienden van Coornhert State zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Coornhert State in Heerenveen. Zo organiseert de stichting allerlei uitstapjes en activiteiten. Dankzij de financiële steun van donateurs kon er onlangs een braintrainer worden aangeschaft en werd de geluidsinstallatie in de recreatiezaal verbeterd.

Uw donatie is welkom op: NL92 RABO 0326498362.
Kijk voor meer informatie op: www.vriendenvancoornhert-state.nl


Stichting Vrienden van Anna Schotanus
Stichting Vrienden van Anna Schotanus richt zich op het welzijn en verblijf van de bewoners van woonzorgcentrum Anna Schotanus in Heerenveen. De stichting organiseert leuke activiteiten zoals een jaarlijkse feestweek. Daarnaast zijn er, dankzij donaties, onder meer een rolstoelbus en diverse duofietsen aangeschaft.

Uw donatie is welkom op: NL09 RABO 0326494812 of NL 57 INGB 0000967248.
Kijk voor meer informatie op: www.stichtingvriendenvanhuizeannaschotanus.nl
 

Stichting Vrienden van Marijke Hiem
Stichting Vrienden van Marijke Hiem wil bijdragen aan het welzijn van bewoners en gebruikers van woonzorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen. Ze zorgt voor activiteiten en voorzieningen die anders niet mogelijk zouden zijn. Zo zijn er Smart televisies aangeschaft en een nieuwe duofiets. Ook de jaarlijkse feestweek wordt mede gedragen door Stichting Vrienden. 
Uw donatie is welkom op : NL 93ABNA0617342776 t.n.v. Stichting Vrienden van Marijke Hiem
Meer informatie: https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-marijke-hiem


ANBI
Meriant is een zorgonderdeel van Zorggroep Alliade. Alliade is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee is Alliade en al haar zorgonderdelen vrijgesteld van schenkingsrechten en erfbelasting.

Als ANBI erkende organisatie hebben wij ook een zogenaamde publicatieplicht. Dit betekent dat wij bepaalde informatie inzichtelijk moeten maken voor de buitenwereld. Dit doen wij op de website van Zorggroep Alliade.

Meriant is ANBI erkend!

Doneer belastingvrij en ondersteun hiermee onze bewoners.

Scrollen