Meriant

Projecten en programma's

Grijs, Groen en Gelukkig

Meriant zet in op groenbeleving en buitenleven voor bewoners en omwonenden door aan te sluiten bij de belevingswereld van ouderen. Meriant doet dit in een samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en het project ‘Grijs, Groen en Gelukkig’. Het project gaat eerst alleen in Wolvega van start.

Natuurbeleving sluit aan bij bewoners
Veel bewoners van Meriant zijn opgegroeid in de dorpen rondom Wolvega. Van jongs af aan hebben zij hun omgeving als een belangrijk onderdeel van hun welbevinden gezien. Van het werken op het land, buiten zijn, moestuinieren, het agrarische bedrijf, een zijn met het landschap, voor bijna al onze bewoners zijn dat onuitwisbare herinneringen.

Buitenleven naar binnen halen
Meriant wil met haar kleinschalig georganiseerde zorg toe naar het meer naar binnen halen van dit buitenleven. Het sluit aan bij de belevingswereld van de bewoners én het past bij de omgeving, waarin we leven. Meriant gaat hier samen met IVN en ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ op een mooie manier invulling aan geven. IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Meriant is een van de zes koplopers van ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ in Noord Nederland. Het binnenhalen van het buitenleven past goed bij de visie ‘(H)erken wie ik ben’ van Meriant. Met dit project gaan we hierin nog verdere stappen zetten.

Lees meer over het project ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ op de website van IVN.