Meriant

Organisatie

Meriant verleent in Heerenveen, Wolvega en Jubbega liefdevolle zorg aan ouderen en kwetsbaren, die als gevolg van lichamelijke klachten, ziekte of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

We begeleiden cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven, eventueel met hulp van ons wijkzorgteam. Daarnaast kunnen cliënten bij ons revalideren en herstellen na een operatie of behandeling in het ziekenhuis en zijn we een ‘open huis’ voor mensen die gezelligheid en sociale contacten zoeken en/of deel willen nemen aan ons activiteitenaanbod. Voor ouderen bieden we (tijdelijk) verblijf, zorg en behandeling in 9 woonzorgcentra in Heerenveen, Wolvega en Jubbega.

Daarnaast voeren wij het label Friese Staten. Hieronder vallen 4 kleinschalige woonzorglocaties gevestigd in mooie, sfeervolle panden, verspreid over Friesland. Deze locaties zijn speciaal bestemd voor personen met dementie en geheugenproblemen.  

Samen gaan we voor de beste zorg!

Familie en naasten van bewoners zijn voor Meriant onmisbare partners in de zorg. Door elkaar actief te informeren, te luisteren en goed op elkaars wensen en behoeften aan te sluiten, kunnen we de juiste balans vinden tussen professionele zorg én de zorg en ondersteuning die naastbetrokkenen geven. En kunnen blijven geven. Ook vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen onze organisatie. Dankzij hun inzet kunnen we onze bewoners echt wat extra’s bieden.