Meriant

Eerste bewoners van Meriant en Talant gevaccineerd

Zorggroep Alliade, waar Meriant en Talant onderdeel van zijn, begon maandag 18 januari met het vaccineren van de eerste bewoners. Het gaat om bijna 1.200 bewoners die het Pfizervaccin toegediend krijgen. In Stiens werden de eerste vaccinaties gezet.

Bewoners in de gehandicaptenzorg (Talant) en ouderenzorg (Meriant), waarbij het hoofd-/regiebehandelaarschap en medisch dossier bij onze medische diensten ligt, krijgen als eerste een vaccinatie. Zij worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Het gaat om de bewoners op de grote intramurale locaties. Bij Talant zijn dit: Stiens, Drachten en Beetsterzwaag. Bij Meriant zijn dit: Wolvega, Heerenveen (Anna Schotanus en Marijke Hiem) en Jubbega. Op locatie Stiens werden de eerste bewoners gevaccineerd.

Eerste cliënt gevaccineerd
Christel Nieuwenhuis (51 jaar) is de allereerste cliënt binnen Alliade die gevaccineerd is. Christel vond het spannend, maar ook ontzettend leuk dat ze de eerste cliënt is.

Omrop Fryslân interviewde Geneesheer-directeur van Zorggroep Alliade, Mieke Draijer over de aftrap van de vaccinatie. Ze gaf aan heel blij te zijn met de start van de vaccinatie. Vooral voor de cliënten en de medewerkers, die het zwaar hebben gehad de afgelopen maanden. Hopelijk is vandaag een mooi begin om terug te gaan naar normaal!

Landelijke proef rondom grootschalige vaccinatie
Zorggroep Alliade is door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om als één van de eerste zorgorganisaties van Nederland te beginnen met vaccineren van cliënten. Deze ervaringen worden gebruikt bij de landelijke uitrol van het vaccineren van cliënten in de zorgsector.