Meriant

Website Netwerk Dementie Fryslân live

De website van Netwerk Dementie Fryslân is vanaf vandaag, 30 november, live! Op de website is informatie te vinden over dementie en over gespecialiseerd casemanagement dementie. Het live zetten van de website betekent ook de officiële start van Netwerk Dementie Fryslân. Onze casemanagers, Roelof van Kammen en Marion Luikel, zijn bij dit netwerk aangesloten.

Op www.netwerkdementiefryslan.nl staat informatie over dementie en wat een gespecialiseerd casemanager doet. Er staan ook verschillende verhalen van casemanagers en mensen met dementie op de website en per gemeente wordt aangegeven welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden.

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
Bij het netwerk zijn alle gespecialiseerde casemanagers dementie aangesloten die bij Meriant, Thuiszorg Het Friese Land, KwadrantGroep, Thuiszorg Zuidwest Friesland en ZuidOostZorg werken. Het netwerk faciliteert casemanagers dementie in hun dagelijkse werk zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen rondom de persoon met dementie en hun naasten. Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.netwerkdementiefryslan.nl of neem contact op met Marije Effing, ketenregisseur van Netwerk Dementie Fryslân via 06 – 10 91 82 65 of info@netwerkdementiefryslan.nl