Meriant

Ondanks bezoekersstop alternatieve mogelijkheid voor contact op locatie

Helaas geldt de bezoekersstop nog steeds. Grietje van Buiten (directeur Meriant) merkt, nu de coronasituatie langer duurt, dat er veel vraag en behoefte is vanuit familie om langs te komen. ‘Wij hebben daarom een alternatieve wijze bedacht, om elkaar toch op een veilige manier te ontmoeten.’

Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM nog steeds leidend en moeten bewoners en hun bezoek 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ontmoetingsruimtes
Per locatie zijn er één of meerdere ontmoetingsruimtes gecreëerd. De ontmoetingsruimte is een afgeschermde ruimte met een (plexi)glas raam als afscheiding. Op die manier kunnen bewoners en familie elkaar op een veilige manier zien en spreken.

Alle wettelijk vertegenwoordigers van Meriant zijn geïnformeerd over de ontmoetingsruimte op hun locatie en de praktische afspraken over het gebruik ervan.


Op de foto ziet u een ontmoetingsruimte in het restaurant van LindeStede in Wolvega.