Meriant

Bezoekersstop tot 20 mei

In lijn met de maatregelen die het rijksoverheid heeft genomen, is er op dit moment helaas geen bezoek aan de locaties van Meriant mogelijk.

Het kabinet heeft dinsdag 21 april besloten dat de bezoekersstop voor de ouderenzorg wordt verlengd tot woensdag 20 mei. Dit geldt dus ook voor de bezoekersstop bij Meriant.

In de week vóór 20 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. De maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze bewoners en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Dit betekent het volgende:

  • Bezoek van familie/vertegenwoordigers aan de woonzorgcentra is niet meer mogelijk.
  • Aanleunbewoners kunnen niet meer binnendoor naar de woonzorglocaties komen.
  • De GRZ-afdeling in Tjongerschans volgt de richtlijnen van het ziekenhuis.

We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is voor onze bewoners en hun naasten en wensen allen veel sterkte toe de komende tijd.