Meriant

Friese Staten onderdeel van Meriant

Sinds 1 januari 2020 zijn de kleinschalige woonzorglocaties van de Friese Staten onderdeel geworden van Meriant. De belangrijkste reden voor de overgang is dat we binnen Zorggroep Alliade alle ouderenzorg zoveel mogelijk in één organisatie onder willen brengen.

Dat zorgt ervoor dat we de zorg en ondersteuning aan de bewoners beter kunnen organiseren. Zo kunnen we gebruik maken van de kennis en expertise die er binnen Meriant is. Voor de bewoners van de Friese Staten verandert er vrijwel niets. De kleinschalige zorg blijft zoals het is. Ook blijven dezelfde betrokken medewerkers werkzaam op de locatie. Zo zien de bewoners vaak dezelfde, vertrouwde gezichten. De Friese Staten als label binnen Meriant en het unieke karakter van de kleinschalige woonzorglocaties voor ouderen zal blijven bestaan.

Friese Staten bestaat uit 4 woonzorglocaties: Tinga State in Sneek, Lanen State in Drachten, Puccini State in Wolvega en Hayema State in Stiens. Alle vier de locaties zijn gelegen in een woonwijk, dichtbij de natuur. De mooie karakteristieke panden zijn ruim en slim ingedeeld, met de gemakken van een moderne zorginstelling. Bewoners hebben hun eigen appartement/studio met een zit-/slaapkamer en badkamer. Elke State heeft ruimte voor 19 tot 20 bewoners.

Lees meer op www.meriant.nl/friesestaten 

Foto: Puccini State in Wolvega