Meriant

Hoge waardering voor casemanagers dementie

Cliënten en mantelzorgers zijn bijzonder tevreden over de specialistische casemanagers dementie. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek door het Netwerk Dementie Fryslân. Maar liefst 97% van de cliënten met dementie zou de casemanagers aanbevelen. Bij de mantelzorgers is dit percentage zelfs nog iets hoger: 99%.

Zowel cliënten als mantelzorgers zijn zeer tevreden over de begeleiding door de gespecialiseerde casemanagers dementie. Cliënten waardeerden de begeleiding met een 8,3. Mantelzorgers gaven een 8,5. Een hoog cijfer werd ook toegekend aan het luisterend oor van de casemanager: cliënten gaven een 8,5 en de mantelzorgers een 8,7. Tenslotte gaf 84% van de cliënten, en 87% van de mantelzorgers aan dat ze tevreden waren over hoe vaak de casemanager hen bezoekt.

Ondersteuning en begeleiding vanaf diagnose tot opname
Casemanagers dementie van Meriant zijn contactpersoon voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun familie, partner en mantelzorger(s). Een casemanager dementie biedt ondersteuning en begeleiding thuis, vanaf de diagnose tot aan opname. Wilt u meer weten over de casemanagers dementie bij Meriant? Kijk dan op de pagina 'Casemanagement Dementie' of neem contact op met het Klantadviescentrum van Meriant via klantadvies@meriant.nl of telefoonnummer 088 - 603 03 35.

Netwerk Dementie Fryslân volop in ontwikkeling
Meriant, de KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en ZuidOostZorg werken samen op het gebied van gespecialiseerd casemanagement dementie. Deze samenwerking vormt het Netwerk Dementie Fryslân. Het netwerk neemt de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek mee in haar toekomstvisie. Vragen over het Netwerk Dementie Fryslân of over het klanttevredenheidsonderzoek? Neem dan contact op met Marije Effing via marije.effing@kwadrantgroep.nl of 06 – 10 91 82 65.