Meriant

Wereld Parkinson Dag

Op 11 april, de geboortedatum van James Parkinson, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Parkinson is de Engelse arts die de verschijnselen van de ziekte van Parkinson het eerst als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven.

De ziekte van Parkinson is een complexe hersenziekte. Voorbeelden van symptomen van de ziekte van Parkinson zijn: trillende handen, benen, kin of tong, problemen met bewegingen, spierstijfheid, houdings- en evenwichtsproblemen en 'bevroren' benen tijdens het lopen. Daarnaast kunnen ook andere klachten optreden, zoals: trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie en stemmingswisselingen. Niet alle symptomen treden altijd op. Ook de ernst van de klachten en het verloop van de ziekte verschilt per persoon. Gelukkig zijn er behandelingen mogelijk om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Meriant heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van Parkinson patiënten door zich aan te sluiten bij ParkinsonNet. Een groep therapeuten van Meriant heeft zich via ParkinsonNet specifiek geschoold in de behandeling van mensen met Parkinson.

Meer over de specialistische behandeling van Parkinson bij Meriant leest u op de volgende webpagina over Parkinson .