Meriant

Tijdelijke vervanging directeur Meriant

Omdat directeur Hugo Broekman eind december vertrekt bij Meriant, en er dan nog geen opvolger is, heeft de Raad van Bestuur Gerry de Valk gevraagd om enkele maanden interim-directeur van Meriant te zijn. Gerry de Valk heeft een eigen bedrijf DGLG BV. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van managers en professionals in de zorg.

Gerry de Valk heeft de afgelopen jaren vaker bij Alliade gewerkt. Bij Meriant en bij de Centrale Behandeldienst van Alliade was ze – vaak als projectleider – betrokken bij ketenprojecten vanuit de Stuurgroep Integrale Ouderenzorg, bij Casemanagement Dementie, bij het inrichten van de werkprocessen van Meriant en bij het positioneren van de Behandeldienst. Bij Reik heeft ze ook een tijdje de vakgroep gedragswetenschappers aangestuurd.

Gerry de Valk begint op 1 december. Naar verwachting blijft ze ongeveer twee maanden interim-directeur bij Meriant. Zij wordt ook tijdelijk verantwoordelijk voor de Friese Staten, vier kleinschalige woonvormen voor ouderen.