Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Meriant gespecialiseerd in behandeling Parkinson patiënten

Meriant heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van Parkinson patiënten door zich aan te sluiten bij ParkinsonNet. Een groep therapeuten van Meriant heeft zich via ParkinsonNet specifiek geschoold in de behandeling van mensen met Parkinson.

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij vaak problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals slikken, knoopjes vastmaken en schrijven. De ziekte vraagt om een specialistische behandeling, waarbij verschillende therapeuten intensief met elkaar samenwerken. Voor Meriant de aanleiding om zich te specialiseren in de behandeling van mensen met Parkinson en zich aan te sluiten bij het landelijk netwerk ParkinsonNet. De groep therapeuten met deze specialisatie bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en een specialist ouderengeneeskunde.

“De dagelijkse problemen die ontstaan bij mensen met de ziekte van Parkinson kunnen heel divers zijn,” zegt Meriants ergotherapeut Judith Gritter. “Het is daarom belangrijk dat de therapeuten uitgebreide kennis in huis hebben over Parkinson en nauw met elkaar samenwerken. Daarbij is het van belang dat zorgverleners werken vanuit de specifieke vraag en behoefte van de cliënt.” Gritter vervolgt: “De therapeuten weten elkaar goed te vinden en cliënten hebben hier echt baat bij. Er is altijd een specialist in de buurt. We werken allemaal aan dezelfde behandeldoelen en we spelen direct in op veranderingen bij de cliënt. Daarnaast stemmen we de therapietijden goed op elkaar af en kan de cliënt via één telefoonnummer afspraken plannen of wijzigen.

De therapeuten van Meriant werken zowel voor cliënten die thuis wonen als voor cliënten die in een van de woonzorgcentra van Meriant wonen. Ook komen de therapeuten van Meriant bij mensen die in een ander verzorgingshuis wonen. De in Parkinson gespecialiseerde therapeuten maken zich  sterk voor de best mogelijke zorg voor Parkinson patiënten in de regio. Omdat mensen met Parkinson vaak meerdere zorgverleners hebben, werken de therapeuten van Meriant nauw samen met andere zorgverleners.

Juiste zorg via ParkinsonNet
In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen de ziekte van Parkinson. Patiënten kunnen via de Parkinson Zorgzoeker op ParkinsonNet de juiste zorgverlener in de buurt vinden. Alle zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten zijn verenigd in het landelijk netwerk ParkinsonNet. Kijk ook op www.parkinsonnet.nl.

Scrollen