Meriant

Meriant verdient keurmerk 'Beste Werkgever'

Meriant heeft het keurmerk Beste Werkgever 2018-2019 verdiend van onderzoeksbureau Effectory. Dit keurmerk ontvangt Meriant omdat de organisatie boven de branche-benchmark presteert in het tweejaarlijkse medewerkeronderzoek. Meriant heeft één ster behaald. Dit resultaat past in de lijn van de visie ‘(h)erken wie ik ben’ en de kleinschalige zorg van Meriant.

De resultaten van het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn positief. Meriant presteert 0,3 punten boven de branche-benchmark en behaalt daarmee het Beste Werkgever keurmerk. Maar liefst 61,2% van de medewerkers vulde de vragenlijst in ten opzichte van 53,2% in de benchmark verpleging, verzorging en thuiszorg. Als trotspunten werden de cliënt-/klantgerichtheid en samenwerking in het team het vaakst genoemd. Als verbeterpunt voor de teams werd feedback geven/ontvangen het meest aangegeven. Het meest genoemde verbeterpunt voor Meriant is de werkdruk. Het onderzoek laat over het algemeen mooie resultaten zien. Per team is te zien welke vragen goed en welke vragen minder goed scoren. En ook welke opmerkingen medewerkers hebben gemaakt. Dit biedt de teams de gelegenheid om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan over wat er goed gaat en wat er beter kan. De komende tijd zullen de teams hier verder mee aan de slag gaan.
 

Visie (h)erken wie ik ben

Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(h)erken wie ik ben’. Dit betekent dat medewerkers van Meriant zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen, leefwijze en het leefritme van de bewoners. De kleinschalige teams zorgen ervoor dat bewoners veel vertrouwde gezichten zien in een huiselijke omgeving. Medewerkers roosteren daarnaast zelf binnen de teams. Ze gaan met elkaar in gesprek om de roosters in te vullen, waarbij de bewoners het uitgangspunt zijn. Bij afwezigheid van een collega, vervangen de medewerkers van een team elkaar zoveel mogelijk zelf. Het werkt nog niet in elk team even goed, maar over algemeen ervaren medewerkers meer vrijheid in de roosters.

De visie krijgt steeds meer vorm binnen Meriant. In een klein aantal teams komt de verandering wat moeizamer op gang. Hier wordt extra in geïnvesteerd door middel van gesprekken met het clusterhoofd, de directeur en een extern begeleider. Overigens worden medewerkers van Meriant goed gewaardeerd, de scores op ZorgkaartNederland stijgen vanaf 2016 ieder jaar.

Bekijk hier de lijst Beste Werkgevers 2018-2019. Meriant is opgenomen in de categorie Zorg.