Meriant

Inzamelactie voor beleeftuin LindeStede

Meriant is een lege flessenactie gestart voor de beleeftuin van LindeStede. De opbrengst gaat naar de inrichting van de beleeftuin. Van het ingezamelde geld hoopt Meriant een waterpomp, gereedschap, een camera en een schommelbank te kunnen kopen.

Met behulp van de actie kan de beleeftuin nog aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners en hun familie. De lege statiegeldflessen kunnen tot en met 1 juli worden ingeleverd bij LindeStede.

Beleeftuin
De aanleg van de beleeftuin bij woonzorgcentrum LindeStede is in volle gang. In de beleeftuin kunnen bewoners, hun familie en omwonenden veilig wandelen en recreëren. De tuin wordt in fasen opnieuw ingericht. Er komt een fruittuin, een deel met dieren, een pluk- en moestuin, een beweegtuin en rond de terrassen komen bloemen en kruiden. De beleeftuin zal rond Wereld Alzheimerdag op 21 september worden geopend.

Grijs, Groen en Gelukkig
Meriant zet in op groenbeleving en buitenleven voor bewoners en omwonenden door aan te sluiten bij de belevingswereld van ouderen. Meriant wil met haar kleinschalig georganiseerde zorg toe naar het meer naar binnen halen van dit buitenleven. Het sluit aan bij de belevingswereld van de bewoners én het past bij de omgeving, waarin we leven. Meriant doet dit in een samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en het project ‘Grijs, Groen en Gelukkig’. Het project gaat eerst in Wolvega van start. De aanleg van de beleeftuin is een onderdeel van het project ‘Grijs, Groen en Gelukkig’.