Meriant

NLdoet was weer een succes

Tijdens NLdoet op 9 en 10 maart werden er allerlei klussen gedaan bij Meriant, zoals tuinen zomerklaar maken. Ook werden er activiteiten georganiseerd en maakten bewoners een ommetje met vrijwilligers.

We willen alle vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor hun inzet en aandacht voor onze bewoners!