Meriant

Publicatie rapporten inspectie

Meriant staat nog op de lijst ‘Toezicht IGZ op 150 verpleeghuiszorginstellingen’. De Inspectie heeft afgelopen zomer twee bezoeken gebracht aan Meriant en de medicatieveiligheid gecontroleerd. Bij LindeStede was alles dik in orde, bij BerkenStede wordt hard gewerkt om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.

Binnen Meriant zijn we hard aan het werk om de zorg op een hoger niveau te krijgen in een situatie waarin de complexiteit van de zorgvragen toeneemt. Met de cliënten is gekozen voor kleinschalige wooneenheden waar een vast team van goed geschoolde medewerkers de zorg verleent aan onze cliënten. In de afgelopen twee jaar is veel aandacht besteed aan de verbetering van medicatieveiligheid, het verminderen van vrijheidsbeperking, een goede mondzorg en vooral aan de persoonlijke benadering van onze cliënten. Hiervoor introduceerden wij onze vernieuwde visie ‘(H)erken wie ik ben’. We hebben veel geïnvesteerd in de implementatie van deze visie. Van onze cliënten(raden) horen we dat de zorg beter en persoonlijker is geworden. Dit bleek ook tijdens de recente externe audit.

We zijn van mening dat de ‘verpleeghuislijst’ een momentopname is en een beperkt beeld geeft van de echte kwaliteit. Dit betekent niet dat we het toezicht van de inspectie niet serieus nemen. Toezichtrapportages geven waardevolle aangrijpingspunten voor verbetering en zijn onderdeel van onze verbetercyclus.

We plaatsen de rapportages op de website van Alliade, zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de kwaliteit binnen Meriant/Alliade. Hier staat ook meer informatie over hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid.