Meriant

HKZ audit Meriant positief verlopen

De HKZ audit bij Meriant is zeer positief verlopen. Eind september voerde de certificerende organisatie DNV de externe audit voor het HKZ- kwaliteitscertificaat uit. Met als prachtig resultaat dat Meriant het HKZ-certificaat weer voor drie jaar heeft ontvangen. De auditoren hebben gedurende vier dagen meerdere locaties van Meriant bezocht.

De auditoren hebben aangegeven dat:
'Meriant heeft een langere periode achter de rug van reorganiseren en modelleren. Er lijkt nu een fase te zijn bereikt waarin meer ruimte is voor de inhoud. De directie draagt consequent uit waar de organisatie voor wil staan (missie en visie). Het valt op dat hier in de organisatie ook consequent op wordt gestuurd en dat medewerkers de boodschap ook verstaan.'

Tijdens de audit was er speciale aandacht voor de thema’s ‘(h)erken wie ik ben’ en medicatieveiligheid. Over beide thema’s waren de auditoren positief en gaven aan dat medewerkers goed opgeleid, gemotiveerd en trots op hun werk zijn. De uitwerking van het thema ‘(h)erken wie ik ben’ is zowel voor bewoners als medewerkers goed terug te zien! Naast deze positieve zaken zijn er ook punten voor verbetering.

De HKZ-certificering maakt een onderscheid tussen drie categorieën verbeterpunten. Tijdens de audit bij Meriant zijn er vier verbeterpunten in categorie 2 geconstateerd. Daarnaast zijn er vijf observaties en een aantal aanbevelingen voor verbetering.

Meriant heeft het verbeterplan ingediend en is het goedgekeurd. Hiermee heeft Meriant het HKZ-certificaat weer voor drie jaar ontvangen!