Meriant

Inspectie: "Herema State beschikt over lerend vermogen en verbeterkracht"

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft Meriant op 30 augustus laten weten dat Meriant naar aanleiding van het inspectiebezoek op 14 februari bij Herema State akkoord is met de ingezette verbeteracties. De inspectie geeft in haar brief aan dat uit het inspectiebezoek en het resultaatsverslag blijkt dat Herema State beschikt over lerend vermogen en verbeterkracht. Een groot compliment voor de inzet van de medewerkers!

In haar inspectiebezoek op 14 februari concludeerde de inspectie al dat Herema State goed op weg is met haar overgang naar kleinschalig wonen en werken en dat de verbeteringen naar aanleiding van inspectiebezoeken aan andere locaties doorgevoerd zijn op LindeStede.

Ook constateerde de inspectie naar aanleiding van haar bezoek dat de methodische aanpak van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en dan met name de vastlegging hiervan in het cliëntdossier binnen Herema State nog verbeterd moest worden. De afgelopen maanden is hierop ingezet door onder andere scholing. Uit een controle op de dossiers in juli bleek dat de methodisch aanpak van clienten met moeilijk verstaanbaar gedrag verbeterd is. De inspectie heeft met haar afsluitende brief laten weten akkoord te zijn met de ingezette verbeteracties.

In haar brief noemt de inspectie dat zij verwacht dat ook verbeteracties zijn ingezet ten aanzien van de multidisciplinaire aanpak en verslaglegging van de gezondheidsrisico’s zoals vallen. Een multidisciplinaire aanpak en risicosignalering heeft onze continue aandacht. Er is inmiddels een instrument ontwikkeld voor zelfevaluatie en intercollegiale toetsing op de cliëntdossiers waarin deze punten zijn opgenomen. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat als medewerkers zelf aan de slag gaan met verbeteren en elkaar toetsen het bewustzijn groeit. Dit draagt bij aan blijvende borging.

De rapportages worden geplaatst op de website van Alliade, zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de kwaliteit binnen Meriant/Alliade. Hier staat ook meer informatie over hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid.