Meriant

Inspectie: "Herema State goed op weg"

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 14 februari 2017 een bezoek gebracht aan Herema State, een woonzorgcentrum van Meriant in Heerenveen. Op 18 mei 2017 hebben we het definitieve inspectierapport ontvangen.

De inspectie constateert dat Herema State goed op weg is met haar overgang naar kleinschalig wonen en werken. De visie ‘(h)erken wie ik ben’ is zichtbaar op de afdelingen in de cliëntgerichtheid van medewerkers. De inspectie constateert verder dat verbeteringen naar aanleiding van inspectiebezoeken aan andere locaties van Meriant, zijn doorgevoerd op Herema State. Zo voldoet Herema State bijvoorbeeld aan alle normen op het gebied van medicatieveiligheid. We zijn blij met deze positieve bevindingen van de inspectie. Ze geven erkenning aan de vele inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd door medewerkers.

De inspectie concludeert dat de methodische aanpak van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en dan met name de vastlegging hiervan in het cliëntdossier binnen Herema State nog verbeterd moet worden. Meriant is direct aan de slag gegaan met verbeteracties. Inmiddels hebben alle medewerkers van Herema State scholing gevolgd. In juli vindt een controle op de dossiers plaats en wordt de inspectie geïnformeerd met een resultaatsverslag.

Het inspectiebezoek aan Herema State is nog uitgevoerd volgens het oude toetsingskader van de inspectie. Vanaf maart 2017 gebruikt de inspectie haar nieuwe toetsingskader. In haar nieuwe toetsingskader kijkt de inspectie vooral of de zorg naast veilig ook goed en persoonsgericht is. Het startpunt van de zorg is de wens van de cliënt. Dit sluit goed aan bij de visie van Meriant ‘(h)erken wie ik ben’. Daarnaast is het de verwachting dat het nieuwe toetsingskader meer recht doet aan de feitelijke situatie omdat er twee scoringsmogelijkheden zijn toegevoegd. Naast ‘voldoet’ en ‘voldoet niet’ kunnen inspecteurs ook kiezen voor ‘voldoet grotendeels’ of ‘voldoet grotendeels niet’.

We plaatsen de rapportages op de website van Alliade, zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de kwaliteit binnen Meriant/Alliade. Hier staat ook meer informatie over hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid.