Meriant

Vorderingen Marijke Hiem

Er komen kleinschalige woonvormen met een grote huiskamer waarin het wonen, de welzijnsactiviteiten en de zorg zijn toegepast op de behoeftes van de groep. In deze nieuwsbrief gaan we meer in op deze kleinschalige woonvormen en het interieur dat daarbij past.

Er zijn in oktober inloopmiddagen geweest om de modelwoning te bekijken. Wij vinden het belangrijk om, in een vroeg stadium, iedereen te betrekken en de gelegenheid te geven een eerste indruk op te doen. Op deze modelwoning zijn wisselende reacties gekomen, zowel positieve als kritische reacties. De reacties waren met name gericht op de kamer zelf. De kamer is anders qua indeling en wij kunnen het ons goed voorstellen dat één bezoek lastig is een goed beeld te krijgen. Daarom delen we graag met u de ervaringen van bewoners, de indelingsmogelijkheden en de afmetingen.

Tot slot is er nieuws over de tuinen, het interieur en de aanleg van de hofjes. Iedere bewoner krijgt straks veel ruimte om buiten te zijn, activiteiten te doen en te wandelen. Ter afsluiting laten we graag de voortgang en de planning van de bouw zien en kondigen we een aantal activiteiten aan.

 

Met vriendelijke groet,

Grietje van Buiten (directeur Meriant)

 

(foto: Lenus van der Broek)