Meriant

Contact nieuwbouw Meriant

Heeft u nog vragen en wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neemt u dan contact op onze contactpersonen nieuwbouw van de locaties.

Herema State en Marijke Hiem
Yvonne van der Hoff, clusterhoofd
mail: y.hoff@meriant.nl
telefoon: 06 - 10 11 33 45

Anne Schotanus
Hanne van Oversteeg, clusterhoofd
mail: h.v.oversteeg@meriant.nl
telefoon: 06 - 83 00 19 33