Meriant

Anna Schotanus

Meriant heeft in 2018, met inspraak van cliënten, verwanten en medewerkers, gewerkt aan plannen voor nieuwbouw Anna Schotanus. In december 2018 heeft de architect het ontwerp gepresenteerd. In het nieuwe Anna Schotanus zal zorg aangeboden worden aan ouderen (Meriant) en mensen met een verstandelijke beperking (Talant).

Het ontwerp voor de nieuwbouw van Anna Schotanus is gepresenteerd in een periode waarin bouwprojecten in Nederland te maken hebben met een flinke stijging van de bouwkosten. We ondervinden dit probleem helaas ook bij Anna Schotanus. Daarnaast zien we de complexiteit van zorg voor bewoners en cliënten toenemen. Deze toename van complexiteit zorgt ervoor dat we de behoefte hebben om nogmaals inhoudelijk te kijken aan welke eisen de nieuwbouw moet voldoen. Dit heeft als doel dat we in de toekomst nieuwbouw voor Anna Schotanus realiseren die past bij de zorg voor bewoners / cliënten. En waar medewerkers met plezier kunnen werken. Het besluit over de nieuwbouwplannen is daarom tot en met december 2019 uitgesteld. Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten wij u dat weten.