Meriant

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van Meriant. De OR overlegt met de directie over alle onderwerpen die de organisatie aangaan.

Waarom een ondernemingsraad?
Elke organisatie in Nederland met vijftig of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad (OR) te hebben. De OR voert namens het personeel overleg met de directie over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De ondernemingsraad van Meriant bestaat uit elf leden en een ambtelijk secretaris. Twee van deze leden zijn naast de wekelijkse OR-taken ook nog druk met het dagelijks bestuur en worden hierin ondersteund door de ambtelijk secretaris.

Wat kan en mag de OR?
De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR verschillende bevoegdheden. Met het advies- en instemmingsrecht kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid en de beslissingen van de werkgever. Daarnaast is er het initiatiefrecht, wat inhoudt dat de OR voorstellen mag doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Het recht op informatie verplicht de werkgever om, zowel gevraagd als ongevraagd, informatie te geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag en de beleidsplannen.

Overleg
Eens per zes weken voert de ondernemingsraad overleg met de directie. Twee OR-leden vertegenwoordigen Meriant bij de overleggen van de centrale ondernemingsraad (COR); de overkoepelende OR van alle onderdelen die onder Zorggroep Alliade vallen.

Contact met de ondernemingsraad
Vragen aan de OR kunt u mailen naar ondernemingsraad@meriant.nl.