Meriant

Inspraak en medezeggenschap vrijwilligers

Meriant hecht grote waarde aan haar vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat ook zij een stem hebben binnen onze organisatie.

Meedenken? Graag!
Vrijwilligers hebben direct contact met medewerkers en bewoners. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor het geven van feedback. We stellen het zeer op prijs als onze vrijwilligers met ons meedenken. Daarnaast heeft Meriant een klankbordgroep van tien vrijwilligers die de vrijwilligerscoördinator kan raadplegen bij veranderingen of verbeterinitiatieven.