Meriant

Cliëntenraden

Elke locatie van Meriant heeft een eigen cliëntenraad. In de cliëntenraad praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Elke lokale cliëntenraad is vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad.

Waarom een cliëntenraad?
De cliëntenraden weten precies wat er leeft. Door te overleggen met de cliëntenraden, kan Meriant rekening houden met ieders wensen en behoeften en daarop inspelen. De lokale cliëntenraden voeren regelmatig overleg met de clusterhoofden. Zij bespreken alle aspecten die betrekking hebben op de zorg, het wonen en het welzijn van cliënten.

De centrale cliëntenraad
Van alle lokale cliëntenraden is één afgevaardigde vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. Dit orgaan is gesprekspartner van de directeur. Zij bespreken zaken die van belang zijn voor álle woonzorglocaties van Meriant. De centrale cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter.

Wilt u in de cliëntenraad?
De cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar cliënten of familieleden die zitting willen nemen in de raad. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ccr@meriant.nl. Of stuur uw brief naar Postbus 303, 8440 AH in Heerenveen t.a.v. Cliëntenraad Meriant.