Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren en meebeslissen. Meriant vindt de inbreng van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Via medezeggenschap kunnen medewerkers en cliënten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij Meriant. Dit helpt ons om de kwaliteit en tevredenheid binnen onze organisatie hoog te houden. Bovendien krijgt de Raad van Bestuur via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.


Scrollen