Meriant

Samenstelling gebaseerd op indicaties

De personeelssamenstelling van Meriant is samengesteld conform de indicaties en de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarop de huidige tarifering gebaseerd is. De daadwerkelijke kwalitatieve en kwantitatieve inzet per team is dynamisch omdat deze wordt gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten.

Dus de indicatie van de aanwezige cliënten bepaalt de aantal uren personele inzet. Het team dat de zorg geeft bepaalt in afstemming  met het clusterhoofd op welke momenten de zorg wordt ingezet.

Naast de genormeerde inzet zet Meriant vanuit eigen middelen tijdelijk extra mensen in. Meriant zet zo’n 25 FTE aan verzorgenden en verpleegkundigen extra in. Op de Geriatrische Revalidatie afdelingen wordt de personele inzet bepaald aan de hand van de Advisaris normen.