Meriant

Reflectie, leren en verbeteren

Onze doelstelling is dat leren en verbeteren de nieuwe ‘waan van de dag’ is. Wij werken op verschillende manieren aan reflecteren, leren en verbeteren.

Zo voeren wij op alle niveaus het zogeheten Goede Gesprek.
- Tussen medewerker en cliënt en tussen medewerker en familie over de kleine dingen die het verschil kunnen maken.
- Halfjaarlijks rondom het MDO of de zorgevaluatie met de cliënt en zijn familie.
- En vanaf volgend jaar ook halfjaarlijks samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers op afdelingsniveau. In het gesprek reflecteren de aanwezigen op wat goed gaat en wat beter kan. Ook worden gezamenlijk afspraken gemaakt over ontwikkelingen en verbeteringen.
Het Goede Gesprek heeft het doel de zorg op basis van reflectie gezamenlijk te verbeteren.

Ook door meer in te zetten op zelfanalyse en intercollegiaal toetsen willen we vormgeven aan reflectie, leren en verbeteren. Er is inmiddels een instrument voor zelfanalyse en intercollegiale toetsing op het gebied van medicatieveiligheid, infectiepreventie en het cliëntdossier aanwezig. Medewerkers zijn enthousiast om zelf te toetsen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. Het onderwerp leeft meer en het bewustzijn groeit. Dit draagt bij aan blijvende borging.

Meriant vormt een lerend netwerk met Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de Hoven. Het jaar 2017 staat in het teken van het maken van afspraken met elkaar over het uitwisselen van kennis.