Meriant

In-, uit- en doorstroom van medewerkers

Onze medewerkers en hun motivatie om de beste te willen zijn bepalen of we goede zorg leveren en of onze cliënten daarover tevreden zijn. Zij spelen een belangrijkste rol in het verwezenlijken van onze visie (H)erken wie ik ben. Werken volgens onze visie (H)erken wie ik ben vraagt dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van hun eigen werkzaamheden. Ze doen dit in afstemming met de cliënt en zijn medewerkers.

Vanuit onze visie en de daarvoor benodigde competenties zijn wij op zoek naar de juiste mensen. Wij zien daarbij twee belangrijke ontwikkelingen:
- De afgelopen jaren is gebleken dat niet alle (potentiële) medewerkers (meer) voldoen aan of zich niet prettig voelen bij dit nieuwe profiel.
- De afgelopen jaren hebben wij veel verpleegkundigen geworven om in te spelen op de steeds zwaardere cliëntencategorie. Wij zien een hoge in- en uitstroom van verpleegkundigen. Het bleek lastig verpleegkundigen te vinden en te behouden. Zo misten verpleegkundigen die kwamen uit de ziekenhuissector de medisch specialistisch handelingen. Om deze reden is Meriant gestart zelf verpleegkundigen op te leiden.

Cijfers over de in- en uitstroom van medewerkers over het jaar 2017, worden in het eerste kwartaal 2018 gepubliceerd.