Meriant

Functiehuis

Binnen Meriant werken we met de volgende functies:

  • Huishoudelijk medewerker
  • Verzorgende IG
  • Verpleegkundige MBO, niveau 4
  • Verpleegkundige HBO, niveau 5
  • Zorgcoördinator
  • Clusterhoofd

In de tabel op de volgende pagina zijn het aantal cliënten en het aantal medewerkers per functiegroep op 1 oktober 2017 op Meriantniveau weergegeven. Op Meriantniveau wil zeggen inclusief de wijkzorg, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf.

Aantal cliënten 715

 

Functie Aantal medewerkers Fte     
Huishoudelijk medewerker 86 33
Verzorgende IG 398 257
Verpleegkundige, niveau 4 61 45

Verpleegkundigen, niveau 5 en 6
(praktijkverpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten)

6 5,5
Zorgcoördinator 64 49,5
Clusterhoofd 9 8,5

 

Toelichting:
- De functie verpleegkundig specialist is nog niet opgenomen in het functiehuis. Meriant heeft een verpleegkundig specialist in dienst en drie verpleegkundigen in opleiding voor verpleegkundig specialist.
- De volgende groepen medewerkers zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen:

  • Artsen en behandelaren: onze behandelaren behandelen cliënten die bij ons wonen, op de dagbehandeling en thuis.
  • Voedingsassistenten: op de revalidatieafdelingen van Meriant werken 4 voedingsassistenten.

Naast bovenstaande functiegroepen heeft Meriant bijna 700 vrijwilligers die extra gezelligheid, aandacht en activiteiten mogelijk maken. Dit geldt ook voor de inzet van stagiaires. Zo is er door de aanwezigheid van vrijwilligers en stagiaires bijvoorbeeld op een natuurlijke manier toezicht op de huiskamers.