Meriant

Personeelssamenstelling

Meriant verleent de zorg op de locaties en in de wijk met Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen, ondersteund door huishoudelijk medewerkers. De huishoudelijk medewerkers maken schoon (waar mogelijk samen met de bewoners) en zijn extra ogen en oren voor de zorgcollega’s. De teams worden medisch begeleid door een team van specialisten ouderengeneeskunde, geronto-psychologen, ouderen psychiaters en gespecialiseerde paramedici.

Vanuit de visie ‘(H)erken wie ik ben’ streven we naar zoveel mogelijk vaste gezichten voor bewoners. Er wordt binnen Meriant dan ook gewerkt met kleinschalige teams die een vaste groep cliënten ondersteunen.