Meriant

Kwalitijd en veiligheid Friese Staten

Label Friese Staten heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Met regelmatige controles en audits, door in- en externe partijen, leggen we de lat hoog voor onszelf en daar mag u ons natuurlijk op aanspreken.

In 2017 hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de cliënttevredenheid binnen de Friese Staten. De verslagen vindt u in de bijlage. Ook leest u meer over onze kwaliteit en veiligheid in ons Kwaliteitsverslag De Friese Staten 2018 op de website van Zorggroep Alliade.