Meriant

Kwaliteit en veiligheid

U kunt erop vertrouwen dat de zorg die wij bieden voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Naast dat onze zorgmedewerkers hun uiterste best doen om u zo deskundig mogelijk te helpen, zijn wij in het bezit van het ISO-certificaat. Met dit keurmerk laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden. En daar zijn we trots op!

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke thema’s bij Meriant. We hebben al veel gedaan op dit gebied, maar we willen nog verder verbeteren. Daarnaast willen we dat kwaliteit en veiligheid veel meer van bewoners en medewerkers zelf wordt. Daarom hebben we een vernieuwde visie ontwikkeld op kwaliteit en veiligheid, waarbij de bewoner het uitgangspunt is.

Eind 2014 zijn we gestart met een ontwikkeltraject om ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden. Zorg die kwalitatief goed en veilig is en aansluit bij de (veranderde) vraag van bewoners. Dit traject heeft twee speerpunten:

  • Ontwikkelen en implementeren van een vernieuwde visie op zorg
  • De organisatie op orde brengen en laten aansluiten bij de vernieuwde visie

Meer weten?
Lees meer over de nieuwe visie en de resultaten bij Meriant op de website van Zorggroep Alliade: www.alliade.nl/kwaliteit