Meriant

Friese Staten

Friese Staten biedt dé oplossing voor mensen met dementie, Alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies, die niet meer thuis kunnen blijven wonen.

Friese Staten wordt in de loop van 2019 ondergebracht bij Meriant. Er zijn 4 locaties: Tinga State in Sneek, Hayema State in Stiens, Lanen State in Drachten en Puccini State in Wolvega.