Meriant

Over Meriant

Meriant heeft een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren in de regio Heerenveen - Wolvega - Jubbega.

We begeleiden mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven, eventueel met hulp van ons wijkzorgteam. Daarnaast kunnen cliënten bij ons revalideren en herstellen na een operatie of behandeling in het ziekenhuis en zijn we een ‘open huis’ voor mensen die gezelligheid en sociale contacten zoeken en/of deel willen nemen aan ons activiteitenaanbod. Voor ouderen bieden we (tijdelijk) verblijf, zorg en behandeling in 9 woonzorgcentra, waaronder aanleunwoningen.