Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is een indicatie en hoe kom ik eraan?

Met een indicatiebesluit kunt u zorg krijgen. Denkt u daarbij aan verpleging en hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor in uw regio en geeft aan waar u de zorg wilt ontvangen. 

Als u in het ziekenhuis opgenomen bent en (nog) niet terug kunt naar huis, dan wordt door het transferbureau van het ziekenhuis een indicatie of (indien van toepassing) toestemming van uw zorgverzekeraar gevraagd.

In sommige situaties kunnen we deze indicatie ook zelf namens het CIZ afgeven.

Wat is het CIZ?

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij onderzoeken samen met u welke zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling nodig is. 

Via een indicatiebesluit laat het CIZ weten welke zorg het aan u heeft toegewezen. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat de indicatie wordt toegewezen aan de zorgaanbieder, die de zorg daadwerkelijk gaat leveren. U kunt zelf een zorgaanbieder kiezen.

Wanneer u hulp bij nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie, kunt u contact opnemen met ons Klantadviescentrum en kan u helpen met de aanvraag of deze aanvraag voor u doen. Als u 80 jaar of ouder bent dan kunnen zij veel indicaties rechtstreeks voor u aanvragen bij het CIZ.

Hoe kom ik aan zorg?

Als u zorg nodig heeft, zoals verpleging en hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom, kunt u zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Maar dit kunt u ook overlaten aan een professional zoals uw huisarts of een medewerker van de afdeling zorgbemiddeling van Meriant. Het CIZ bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft. U krijgt een indicatiebesluit waarin staat welk zorgzwaartepakket op u van toepassing is. U kunt zelf kiezen van welke zorgaanbieder u deze zorg wilt ontvangen. Wanneer u daar hulp bij nodig heeft, kunt u bellen met ons Klantadviescentrum.

Wat is het zorgkantoor?

Het zorgkantoor zorgt ervoor dat de indicatie wordt toegewezen aan de zorgaanbieder, die de zorg gaat leveren. U kunt zelf een zorgaanbieder kiezen. Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met ons Klantadviescentrum.

Meer informatie over het zorgkantoor vindt u op www.zorgkantoorfriesland.nl

Wat zijn zorgzwaartepakketten (ZZP)?

Om het geld voor mensen die zorg met verblijf nodig hebben beter te verdelen, is op 1 januari 2009 de zogeheten zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Vanaf dat punt heeft iedere cliënt een zorgzwaartepakket. Daarin staat duidelijk beschreven wat u nodig heeft. Samen met uw zorgcoördinator bepaalt u vervolgens de invulling van de zorg. Deze afspraken legt u samen met uw zorgcoördinator vast in een zorgleefplan. Voor verpleging en verzorging bestaan diverse zorgzwaartepakketten.

Het CIZ bepaalt voor iedere cliënt welk zorgzwaartepakket of zorgfunctie nodig is. Op onze website op de pagina Publicaties en brochures vindt u meer handige documenten die informatie geven over zorgzwaartepakketten.

Wat is de WLZ?

De WLZ staat voor 'Wet Langdurige Zorg'. Deze wet is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan mensen met en lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis.

Wat is de WMO?

WMO staat voor 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning'. Deze wet regelt dat de gemeente u helpt als u hulp nodig heeft. Het gaat daarbij om hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en problemen bij het ontmoeten van anderen. Het gaat erom dat u mee kunt doen in de samenleving. Lukt dat niet zonder hulp? Dan mag u de gemeente vragen om u te helpen. Daarvoor gaat u naar het WMO-loket van uw gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Kijkend naar de omgeving, en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning. 

Voorbeelden van ondersteuning door de gemeente:

  • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
  • vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel;
  • ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
  • maaltijdverzorging.

Wat is de ZVW?

ZVW staat voor Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging thuis zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van deze wet. De Zorgverzekeringswet zorgt dat iedereen die in Nederland woont een basis-zorg-verzekering moet hebben.

ANDERS, namelijk

Wordt uw vraag niet genoemd in de opsomming? Neem dan contact op met onze medewerkers van het Klantadviescentrum.

Scrollen