Meriant

Verwijzing en vergoeding bij Verpleegkundig specialist

Behandeling door de verpleegkundig specialist wordt betaald vanuit de Wlz. Indien u onder behandeling bent van een huisarts, kunt u ook terecht bij de verpleegkundig specialist. U heeft dan wel een verwijzing van uw huisarts nodig.