Meriant

Verwijzing en vergoeding bij Specialist ouderengeneeskunde

Behandeling door het medisch team en de specialist ouderengeneeskunde wordt betaald vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

Contact
Wilt u een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde of met een van de andere leden van het medisch team? De zorgmedewerker of -coördinator kan een afspraak voor u inplannen. U kunt ook contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoon: 088 - 603 03 32. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.