Meriant

Psychologie

Ziekte, depressie, dementie, beroerte of een verhuizing naar een zorgcentrum kunnen u uit balans brengen. De psycholoog kan u helpen deze klachten vast te stellen, ze zelf te leren herkennen en ermee te leren omgaan.

Wat kan de psycholoog voor u betekenen?

Als er een moment komt waarop u niet goed weet hoe u verder moet in het leven, kunt u terecht bij de psycholoog. Denk daarbij aan aanpassingsmoeilijkheden na een verhuizing, verdenking van dementie, revalidatie na een beroerte, angsten, stemmingswisselingen, verwardheid, rusteloosheid en agressie. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan cliënten met deze problematiek. Door zich in uw achtergrond, levensgeschiedenis en uw psychisch functioneren te verdiepen, komen zij tot een advies dat bij u past. Ook uw omgeving kan hierbij betrokken worden.

De behandeling is gericht op verbetering van uw kwaliteit van leven. Via onderzoek, gesprekken en observaties stelt de psycholoog een diagnose. Dit kan uitmonden in een advies, een individuele behandeling of in het opstellen van een begeleidingsplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgmedewerkers en andere behandelaars.

Babette De Raat-Weber

Babette de Raar_Weber_GZ Psycholoog.jpg
Functie: Gz-psycholoog
Aandachtsgebieden: Cognitieve revalidatie - Ouderenpsychiatrie - Woonzorg
Registratie: 19916857325 / Psycholoog NIP
Studie: Master klinische en ontwikkelingspsychologie, RUG 2009 - Gz-opleiding PPO Groningen 2013

Erg graag werk ik op het grensveld van de psychologie en het medische in een team van verschillende behandelaren en zorgmedewerkers.

Samen met u en uw dierbaren onderzoeken we de beperkingen, maar vooral ook de mogelijkheden in een nieuwe - of geleidelijk veranderende - gezondheidssituatie. Bijvoorbeeld na een ongeluk, beroerte, bij dementie of psychische problemen bij het ouder worden.