Meriant

Maatschappelijk werk

Wonen in - of verhuizen naar - een zorgcentrum is niet altijd makkelijk. U kunt uit balans raken door gevoelens van gemis, verlies of rouw. Misschien voelt u zich eenzaam of bent u door een ziekte minder zelfstandig dan u was gewend. De maatschappelijk werker helpt u weer op weg.

Wat kan de maatschappelijk werker voor u betekenen?

Grote - en soms ook kleine - levensveranderingen kunnen stress veroorzaken. Langdurige stress leidt vaak tot psychische en lichamelijke problemen. Daarom is het belangrijk dat u niet alleen blijft tobben. Een maatschappelijk werker luistert, adviseert en begeleidt u bij geestelijke en sociale problemen en ondersteunt u op materieel gebied. Hij zoekt samen met u naar manieren om de spanning in uw leven te verminderen. U leert vertrouwen op uw eigen kracht. Doel is dat u uw leven prettig(er) vindt en beter ‘in uw vel’ zit. Hulp van de maatschappelijk werker wordt zowel individueel, als in groepsverband aangeboden.

 

Maatschappelijkwerk

Hulp op psychisch en sociaal gebied:

• omgaan met lichamelijke en geestelijke beperkingen
• eenzaamheid
• depressie
• rolveranderingen
• rouwverwerking partner/familielid
• rouwproces door veranderde levensomstandigheden
• relatie- en familieproblemen door ziekte en ouderdom

Hulp op materieel gebied:

• regelen van financiën
• aanvragen van bewindvoering en/of mentorschap
• informatie geven over wet- en regelgeving
• begeleiding en bemiddeling bij het toewerken naar een passende woonvorm of dagbesteding