Meriant

Maatschappelijk werk

Wonen in - of verhuizen naar - een zorgcentrum is niet altijd makkelijk. U kunt uit balans raken door gevoelens van gemis, verlies of rouw. Misschien voelt u zich eenzaam of bent u door een ziekte minder zelfstandig dan u was gewend. De maatschappelijk werker helpt u weer op weg.

Wat kan de maatschappelijk werker voor u betekenen?
Grote - en soms ook kleine - levensveranderingen kunnen stress veroorzaken. Langdurige stress leidt vaak tot psychische en lichamelijke problemen. Daarom is het belangrijk dat u niet alleen blijft tobben. Een maatschappelijk werker luistert, adviseert en begeleidt u bij geestelijke en sociale problemen en ondersteunt u op materieel gebied. Hij zoekt samen met u naar manieren om de spanning in uw leven te verminderen. U leert vertrouwen op uw eigen kracht. Doel is dat u uw leven prettig(er) vindt en beter ‘in uw vel’ zit. Hulp van de maatschappelijk werker wordt zowel individueel, als in groepsverband aangeboden.

Hulp op psychisch en sociaal gebied:
- omgaan met lichamelijke en geestelijke beperkingen
- eenzaamheid
- depressie
- rolveranderingen
- rouwverwerking partner/familielid
- rouwproces door veranderde levensomstandigheden
- relatie- en familieproblemen door ziekte en ouderdom

Hulp op materieel gebied:
- regelen van financiën
- aanvragen van bewindvoering en/of mentorschap
- informatie geven over wet- en regelgeving
- begeleiding en bemiddeling bij het toewerken naar een passende woonvorm of dagbesteding