Meriant

Logopedie

Goede communicatie, eten en drinken en vrij ademen zijn belangrijk voor iedereen. Onze logopedisten helpen volwassenen en kwetsbare ouderen bij problemen met spraak, stem, taal, lezen, gehoor, slikken, ademhalen en globusklachten (propgevoel of brok in de keel).

Wat kunnen onze logopedisten voor u betekenen?

Dat communiceren, eten en drinken en ademhalen niet vanzelfsprekend zijn, wordt vaak pas opgemerkt als zich problemen op dit gebied voordoen. Deze kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een neurologische aandoening zoals beroerte, Parkinson of dementie. Maar ook COPD, astma en hyperventilatie kunnen een oorzaak zijn. Verder kan overbelasting een reden voor problemen zijn op het gebied van stem en ademhalen.

Deelgebieden waar onze logopedisten zich in gespecialiseerd hebben:

• Afasie: niet goed begrijpen of gebruiken van taal na een beroerte.
• Dysartrie: moeite met verstaanbaar spreken (spraakmotoriek).
• Dysfagie: slikproblemen als gevolg van een beroerte, Parkinson of dementie.
• Stemklachten en globusklachten (brok in de keel).
• Ademproblemen; met als specialisatie COPD, astma, hyperventilatie en disfunctioneel ademen.

De logopedist brengt samen met u de problemen in kaart en bekijkt hoe zij u het beste kan begeleiden. Dit kan zijn door middel van individuele therapie, advisering of groepsbehandeling. Daarbij maken wij gebruik van de nieuwste technologie en behandelmethodes, zoals larynxmanipulatie en biofeedback. Drie logopedistes zijn lid van Parkinsonnet. Alle logopedisten zijn lid van het kwaliteitsregister Paramedici.

 

Loes Meijer

Loes Meijer_logopedist.jpg
Functie: Adem- en Ontspanningstherapeut methode van Dixhoorn / Logopedist
Aandachtsgebieden: Neurologie (afasie, dysarthrie en slikstoornissen), stem, ademhaling/COPD, spanningsgebonden klachten
Registratie: Kwaliteitsregister Paramedici: 59900334691
Studie: VWO / Theaterschool / Logopedie / Adem- en Ontspanningstherapie

Ik vind het ontzettend boeiend om te werken met cliënten met een complexe zorgvraag. Je adviseert, behandelt en leeft mee met de mensen die hun zorg aan jou toevertrouwen. Ik werk hiervoor vaak samen met mantelzorgers en zorgprofessionals.

Ik ben gespecialiseerd in motiverende gesprekstechniek. Naast logopedist en adem- en ontspanningstherapeut ben ik ook trainer en gastdocent. Ik vind het erg leuk om twee verschillende beroepen te hebben.

Ik werk zowel binnen Meriant voor bewoners als buiten Meriant voor alle cliënten met een specifieke zorgvraag die past bij mijn expertises. Cliënten komen bij mij maar ik kan ook bij hen thuis komen. De cliënten die ik behandel zijn heel uiteenlopend. Ook qua leeftijd. Die varieert van 12 tot 104 jaar. Dat maakt mijn werk heel veelzijdig.

Janneke Kats

Janneke Kats_logopedist.jpg
Functie: Logopedist - aangesloten bij ParkinsonNet
Aandachtsgebieden: Slikken, spraak, Ziekte van Parkinson, taal, gehoor, stem
Registratie: Big-registratienummer: 09913933391 / Ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici / Lid NVLF / ParkinsonNet
Studie: HBO Logopedie

Vanaf november 2011 ben ik werkzaam binnen Meriant als logopedist. Sinds 2015 werk ik met bewoners en met cliënten die gebruik maken van eerstelijnzorg in regio Heerenveen. Ik behandel zowel op locatie in Anna Schotanus als bij de cliënten thuis.

Sociale contacten hebben, is voor iedereen belangrijk. Je  wilt een gesprek kunnen voeren met mensen, gezellig kunnen eten en drinken met anderen. De aandachtsgebieden binnen de logopedie hebben met deze sociale omstandigheden te maken.

Voor volwassenen en (kwetsbare) ouderen geldt vooral dat we kijken naar wat nog wel lukt. Ik werk hiervoor veel samen met andere disciplines. Samen zoeken wij naar de mogelijkheden om zo lang mogelijk te blijven deelnemen aan (sociale) activiteiten. Bijvoorbeeld met ergotherapie voor aangepast bestek of servies, met een diëtiste voor volwaardige voeding en/of met een fysiotherapeut voor houdingsadviezen.

Gusta Brittijn-van der Ven

Gusta Brittijn_logopedist.jpg
Functie: Logopedist/ afasietherapeut
Aandachtsgebieden: Stem/spraak (dysartrie, taal (afasie), slikproblemen (dysfagie), ademhaling, COPD
Registratie: 59900443791
Studie: Windesheim Logopedie (1998), Neurologopedie, afasietherapeut (2010), specialisatie COPD

In 1998 ben ik als logopedist begonnen te werken. In eerste instantie word je als logopedist vrij algemeen opgeleid. Daarom ben ik gestart met verdiepingen. Specifiek op het gebied van volwassenen/ouderen en niet aangeboren hersenletsel.

In 2008 heb ik de opleiding gedaan voor neurologopedie en sta ik ingeschreven in het register voor afasietherapeuten.

Vanaf 2014 ben ik volledig op de afdeling Geriatrische revalidatiezorg van Meriant gaan werken, waar ik nog steeds met veel voldoening werk. Daar zijn we in 2018 gestart met een COPD afdeling en zodoende heb ik me ook verder gespecialiseerd in ademtherapie bij o.a. COPD. Daarnaast behandel ik de cliënten die voor revalidatie na hersenletsel zijn opgenomen,  of die  na een opname op de Geriatrie nog verder moeten revalideren.

Naast het afasieregister sta ik ingeschreven bij ParkinonNet, als Parkinsontherapeut en ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Ik voel me erg betrokken bij mijn werk, zoek graag verdieping en doe mijn best om de kwaliteit van leven van mijn cliënten te verbeteren, daar waar ik van invloed kan zijn.