Meriant

Geestelijke verzorging

Veranderende omstandigheden kunnen zo ingrijpend zijn dat u moeite heeft om zin in uw leven te blijven ervaren. Weet dat u er niet alleen voor staat; de geestelijk verzorger van Meriant biedt ondersteuning en een luisterend oor.

Wat kan de geestelijk verzorger voor u betekenen?
Als u te maken krijgt met ziekte, eenzaamheid of het wegvallen van dierbaren, roept dat vaak veel vragen op. Vragen over zin en zingeving; vragen over het waarom van vele dingen, over geloof, leven, lijden en dood. De geestelijk verzorger helpt u bij het zoeken naar nieuwe antwoorden en bronnen van kracht. Warme aandacht voor wie u bent en wat u bezighoudt; dáár gaat het om.

Een gesprek met de geestelijk verzorger kan onder andere gaan over:
- levensvragen
- vragen van geloof
- het eigen huis moeten verlaten
- missen van een betekenisvolle dagbesteding
- omgaan met langdurende ziekte of afhankelijkheid
- terugkijken op het geleefde leven
- omgaan met verdriet en rouw
- het leven loslaten
- levenseinde